อัลบั้มภาพ "สินค้าชุมชน(น้ำดื่มบ้านนา)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพสินค้าชุมชน > สินค้าชุมชน(น้ำดื่มบ้านนา) ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ) 
โรงน้ำดื่มบ้านนา เกิดจากสภาพปัญหาน้ำดื่มที่ไม่ได้คุณภาพของชุมชน ประกอบกับมีงบSMLลงมาในพื้นที่ จึงได้รับมติให้มีการจัดตั้งโรงน้ำดื่มเพื่อผลิตน้ำที่มีคุณภาพไว้บริการในชุมชน โดยใช้น้ำวัตถุดิบจากบ่อธรรมชาติที่เป็นตำนานที่มาของชื่อตำบล