สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
   
 
   

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2560