สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2561