สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๐
   
 
   

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๐

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560