สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
 
    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560