สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมิณผล
     
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมิณผล รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   
 
   

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2559