สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านนา หมู่ที่๑ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านนา หมู่ที่๑ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560