สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2559
   
 
    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2559