สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
     
การลดขั้นตอนกระบวนงาน ระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   
 
    ระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2559