สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
   
 
    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559