สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
งานของกิจการสภา
     
งานของกิจการสภา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙
   
 
   

เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2559