สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
งานของกิจการสภา
     
งานของกิจการสภา ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนสมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๘
   
 
   

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๘

วันอังคาร ที่๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2558