สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
งานของกิจการสภา
     
งานของกิจการสภา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี๒๕๕๘
   
 
   

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ

สมัยที่๔ ประจำปี๒๕๕๘

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2558