สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
งานของกิจการสภา
     
งานของกิจการสภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เรื่องกำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี๒๕๕๘
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เรื่องกำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี๒๕๕๘

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2558