สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
   
 
   

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ครั้ง ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ ที่๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2558