สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่๒
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2558