อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ