โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
ร่วมเดินทางไปส่ง นางธัญญา ศักดิ์แก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ
ร่วมเดินทางไปส่ง นางธัญญา ศักดิ์แก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ
ร่วมเดินรณรงค์ และสร้างการเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ เพื่อร่ว
ร่วมเดินรณรงค์ และสร้างการเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ เพื่อร่ว