อัลบั้มภาพ โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ณ.ที
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี ณ.ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ปั่นจักรยานการกุศล
ปั่นจักรยานการกุศล
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
งานกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน
งานกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลบ่อแสน ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่ ๙
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลบ่อแสน ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๙
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558

วันผู้สูงอายุ ปี 55 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2555  ณ โรงเรียนบ
วันผู้สูงอายุ ปี 55 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2554
กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2554