อัลบั้มภาพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
* อัลบั้ม *
ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาธรรมอิสลาม(ดุอาสำหรับเด็กปฐมวัย)
ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาธรรมอิสลาม(ดุอาสำหรับเด็กปฐมวัย)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ปร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะในโครงการเจ้าบ้านกินข้า
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะในโครงการเจ้าบ้านกินข้า
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ร่วมพิธีลงนานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕
ร่วมพิธีลงนานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอาชีพให้กัยเด็กและเยาวชน(ผ้ามัดย้อม)ประจำปี๒๕๕๘
โครงการฝึกอาชีพให้กัยเด็กและเยาวชน(ผ้ามัดย้อม)ประจำปี๒๕๕๘
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558

ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสม
ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิธีละศีลอด ณ.มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านควน
พิธีละศีลอด ณ.มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านควน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
พิธีละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ปะจำปี ๒๕๕๘
พิธีละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ปะจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เปิดงานโรงเรียน อสม.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ่อแสน
เปิดงานโรงเรียน อสม.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ่อแสน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านควน จ.สตูล
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านควน จ.สตูล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ท่าเรือ จ.สตูล
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ท่าเรือ จ.สตูล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ณ.ที
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี ณ.ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ปั่นจักรยานการกุศล
ปั่นจักรยานการกุศล
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558

งานกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน
งานกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลบ่อแสน ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่ ๙
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลบ่อแสน ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๙
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
วันผู้สูงอายุ ปี 55 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2555  ณ โรงเรียนบ
วันผู้สูงอายุ ปี 55 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2554
กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2554