อัลบั้มภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการ
โครงการ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559

พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2559