อัลบั้มภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
* อัลบั้ม *
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
พสกนิกรมุสลิมชาวจังหวัดพังงาได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พสกนิกรมุสลิมชาวจังหวัดพังงาได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
พสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่าได้รวมพลังถวายความอาลัยพระ
พสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่าได้รวมพลังถวายความอาลัยพระ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิดเขตอำเภอทับปุด
ประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิดเขตอำเภอทับปุด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ ช่ว
ขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ ช่ว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559

พบปะพูดคุยกับพี่น้อง ชาวตำบลบ่อแสนในการ จ่ายการเบี้ยยังชีพผู
พบปะพูดคุยกับพี่น้อง ชาวตำบลบ่อแสนในการ จ่ายการเบี้ยยังชีพผู
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารตำบลบ่อแสนร่วมกับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแ
องค์การบริหารตำบลบ่อแสนร่วมกับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบ
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2559
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2559

ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 160 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559

การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559