อัลบั้มภาพ โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
* อัลบั้ม *
ร่วมพิธีลงนานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕
ร่วมพิธีลงนานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอาชีพให้กัยเด็กและเยาวชน(ผ้ามัดย้อม)ประจำปี๒๕๕๘
โครงการฝึกอาชีพให้กัยเด็กและเยาวชน(ผ้ามัดย้อม)ประจำปี๒๕๕๘
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558
ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสม
ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิธีละศีลอด ณ.มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านควน
พิธีละศีลอด ณ.มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านควน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558

พิธีละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ปะจำปี ๒๕๕๘
พิธีละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ปะจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เปิดงานโรงเรียน อสม.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ่อแสน
เปิดงานโรงเรียน อสม.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ่อแสน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านควน จ.สตูล
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านควน จ.สตูล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ท่าเรือ จ.สตูล
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ท่าเรือ จ.สตูล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ณ.ที
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี ณ.ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ปั่นจักรยานการกุศล
ปั่นจักรยานการกุศล
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
งานกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน
งานกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลบ่อแสน ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่ ๙
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลบ่อแสน ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๙
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
วันผู้สูงอายุ ปี 55 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2555  ณ โรงเรียนบ
วันผู้สูงอายุ ปี 55 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2554

กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2554