อัลบั้มภาพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
* อัลบั้ม *
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 261 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอำเภอทับปุด(ขนมไทย)ประจำปี
โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอำเภอทับปุด(ขนมไทย)ประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่๑๑ ก
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่๑๑ ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการบ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day)
โครงการบ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ต้อนรับการเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ปร
ต้อนรับการเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ปร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการ สูงวัย สดใส สุขภาพดี
โครงการ สูงวัย สดใส สุขภาพดี
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม
กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2558

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2558
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3 ป
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3 ป
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม 2558
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมงานปันรักให้น้อง ครั้งที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมงานปันรักให้น้อง ครั้งที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนยินดีต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อาเซียนวิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อาเซียนวิ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลเชิงคีรี จังหวั
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลเชิงคีรี จังหวั
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลตะปอเยาะ จังหวั
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลตะปอเยาะ จังหวั
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ปร
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2558