อัลบั้มภาพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
* อัลบั้ม *
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559

โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2559
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียร
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559

ประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโคร
ประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโคร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙  วันศุกร์ ที
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการป้องปรามสิ่งเสพติด ตามแนวคิดอิสลาม วันที่ 26 กุมภาพัน
โครงการป้องปรามสิ่งเสพติด ตามแนวคิดอิสลาม วันที่ 26 กุมภาพัน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เจ้าหน้าที่ รพสต.บ่อแสนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพ
เจ้าหน้าที่ รพสต.บ่อแสนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
จัดทำแผนประชาคมหมู่บ้านเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
จัดทำแผนประชาคมหมู่บ้านเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2559