อัลบั้มภาพ โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
* อัลบั้ม *
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙  วันศุกร์ ที
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการป้องปรามสิ่งเสพติด ตามแนวคิดอิสลาม วันที่ 26 กุมภาพัน
โครงการป้องปรามสิ่งเสพติด ตามแนวคิดอิสลาม วันที่ 26 กุมภาพัน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่ รพสต.บ่อแสนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพ
เจ้าหน้าที่ รพสต.บ่อแสนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
จัดทำแผนประชาคมหมู่บ้านเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
จัดทำแผนประชาคมหมู่บ้านเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2559
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 257 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอำเภอทับปุด(ขนมไทย)ประจำปี
โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอำเภอทับปุด(ขนมไทย)ประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่๑๑ ก
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่๑๑ ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการบ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day)
โครงการบ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 158 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ต้อนรับการเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ปร
ต้อนรับการเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ปร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการ สูงวัย สดใส สุขภาพดี
โครงการ สูงวัย สดใส สุขภาพดี
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม
กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 150 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2558
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2558
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3 ป
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3 ป
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม 2558