อัลบั้มภาพ ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
* อัลบั้ม *
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อาเซียนวิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อาเซียนวิ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลเชิงคีรี จังหวั
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลเชิงคีรี จังหวั
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลตะปอเยาะ จังหวั
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำลบลตะปอเยาะ จังหวั
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ปร
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2558
ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาธรรมอิสลาม(ดุอาสำหรับเด็กปฐมวัย)
ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาธรรมอิสลาม(ดุอาสำหรับเด็กปฐมวัย)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ปร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2558
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะในโครงการเจ้าบ้านกินข้า
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะในโครงการเจ้าบ้านกินข้า
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ร่วมพิธีลงนานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕
ร่วมพิธีลงนานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558

โครงการฝึกอาชีพให้กัยเด็กและเยาวชน(ผ้ามัดย้อม)ประจำปี๒๕๕๘
โครงการฝึกอาชีพให้กัยเด็กและเยาวชน(ผ้ามัดย้อม)ประจำปี๒๕๕๘
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558
ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสม
ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิธีละศีลอด ณ.มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านควน
พิธีละศีลอด ณ.มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านควน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
พิธีละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ปะจำปี ๒๕๕๘
พิธีละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ปะจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เปิดงานโรงเรียน อสม.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ่อแสน
เปิดงานโรงเรียน อสม.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ่อแสน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านควน จ.สตูล
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านควน จ.สตูล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ท่าเรือ จ.สตูล
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ท่าเรือ จ.สตูล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ณ.ที
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี ณ.ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558