อัลบั้มภาพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
* อัลบั้ม *
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559

จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559

โครงการ
โครงการ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559