อัลบั้มภาพ โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559

โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2559
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียร
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559
ประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโคร
ประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโคร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙  วันศุกร์ ที
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการป้องปรามสิ่งเสพติด ตามแนวคิดอิสลาม วันที่ 26 กุมภาพัน
โครงการป้องปรามสิ่งเสพติด ตามแนวคิดอิสลาม วันที่ 26 กุมภาพัน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่ รพสต.บ่อแสนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพ
เจ้าหน้าที่ รพสต.บ่อแสนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

จัดทำแผนประชาคมหมู่บ้านเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
จัดทำแผนประชาคมหมู่บ้านเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2559
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 244 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอำเภอทับปุด(ขนมไทย)ประจำปี
โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอำเภอทับปุด(ขนมไทย)ประจำปี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่๑๑ ก
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่๑๑ ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559