อัลบั้มภาพ ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559

พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
พิธีปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
โครงการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อแสนประ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2559

นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียร
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559
ประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโคร
ประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโคร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙  วันศุกร์ ที
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ ที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559