อัลบั้มภาพ โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
* อัลบั้ม *
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2559
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559

งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
งานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับเขตสุขภาพที๑๑ (สำนัก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการ
โครงการ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผุ้สูงอายุด้วยการรำไม้พลอง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและเ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมประชุมการบูรณาการแผนงานด้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัส
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน พบปะพี่น้องปร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
นายสมพร โบบทอง นายกอบต.บ่อแสน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559