อัลบั้มภาพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
* อัลบั้ม *
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมนำผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ให้ก
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมนำผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ให้ก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
กิจกรรมละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบเงินอุดหนุนให้มัสยิดต
กิจกรรมละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบเงินอุดหนุนให้มัสยิดต
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
โครงการ Gen Z ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ
โครงการ Gen Z ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560

ประชุมเครือข่ายชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรฯ ณ ศาลาศูนย์การเรี
ประชุมเครือข่ายชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรฯ ณ ศาลาศูนย์การเรี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 529 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง อบอุ่น ลดระดับความรุนแรงใน
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง อบอุ่น ลดระดับความรุนแรงใน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประชุมสัญจรผู้บริหารมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
ประชุมสัญจรผู้บริหารมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2560
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
โครงการกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้
โครงการกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 171 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560

กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
โครงการ จัดนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาเด
โครงการ จัดนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาเด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 257 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
กิจกรรมวันวิชาการและน้ำชาร่วมใจ
กิจกรรมวันวิชาการและน้ำชาร่วมใจ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิด โคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิด โคร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมประชุมอิห
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมประชุมอิห
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทรายและลำน้ำสาขา ม.2 ณ ศาลาอเนกป
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทรายและลำน้ำสาขา ม.2 ณ ศาลาอเนกป
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 198 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560