อัลบั้มภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
* อัลบั้ม *
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิ
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2561
ร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และร่วมลงนาม
ร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และร่วมลงนาม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2561
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 228 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.4 ตำบลบ่อแสน
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.4 ตำบลบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ การจีบผ้า จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพ การจีบผ้า จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
งาน
งาน"121 ปีใต้ร่มพระบารมี วิถีทับปุด" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
การแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่7
การแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่7
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2561
โครงการสุขภาพกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มเยาวชนตำบลบ่อแสน
โครงการสุขภาพกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มเยาวชนตำบลบ่อแสน "ศาลาวุยรุ่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2561

โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
พิธีเปิดกีฬา เทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 20
พิธีเปิดกีฬา เทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 20
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
"กีฬาสี อสม.สานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
โครงการ
โครงการ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 217 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
กิจกรรม โครงการ..
กิจกรรม โครงการ.. "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561