อัลบั้มภาพ โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
* อัลบั้ม *
นำถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวตำบลบ่อแสนและพี่น้องพ
นำถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวตำบลบ่อแสนและพี่น้องพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2560
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2560
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมต้อนรับ
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมต้อนรับ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2560
ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวตำบลบ่อแสนพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบ
ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวตำบลบ่อแสนพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2560
กิจกรรมนำประชาชนเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม
กิจกรรมนำประชาชนเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2560

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 234 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
พสกนิกรมุสลิมชาวจังหวัดพังงาได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พสกนิกรมุสลิมชาวจังหวัดพังงาได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
พสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่าได้รวมพลังถวายความอาลัยพระ
พสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่าได้รวมพลังถวายความอาลัยพระ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิดเขตอำเภอทับปุด
ประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิดเขตอำเภอทับปุด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ ช่ว
ขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ ช่ว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
พบปะพูดคุยกับพี่น้อง ชาวตำบลบ่อแสนในการ จ่ายการเบี้ยยังชีพผู
พบปะพูดคุยกับพี่น้อง ชาวตำบลบ่อแสนในการ จ่ายการเบี้ยยังชีพผู
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารตำบลบ่อแสนร่วมกับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแ
องค์การบริหารตำบลบ่อแสนร่วมกับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบ
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2559

โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2559
ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2559