อัลบั้มภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
* อัลบั้ม *
ออกเยี่ยมและมอบห้องน้ำผู้พิการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐
ออกเยี่ยมและมอบห้องน้ำผู้พิการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การบริหารจัดการกองทุนหลักประ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การบริหารจัดการกองทุนหลักประ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
งานมหกรรมรวมพลังทำความดีใต้ร่มพระบารมี
งานมหกรรมรวมพลังทำความดีใต้ร่มพระบารมี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 207 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2561
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน มอบหมายให้เปิดโครงการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน มอบหมายให้เปิดโครงการ "เหาหา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักสูตรการพ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักสูตรการพ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561

โครงการ
โครงการ "สาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน สร้างชุมชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
พิธีเปิด โครงการ
พิธีเปิด โครงการ "รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัย จากโรคเบาหว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัย จากโรคเบาหวาน ความดั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน  สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพัง
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพัง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 212 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โครงการเยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ก
โครงการเยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
อบต.บ่อแสนจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
อบต.บ่อแสนจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
โครงการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
โครงการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
ประชุมประจำเดือนชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
ประชุมประจำเดือนชมรมอิหม่าม คอติบ บิหลั่น อำเภอทับปุด
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561