อัลบั้มภาพ โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
* อัลบั้ม *
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
โครงการ Gen Z ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ
โครงการ Gen Z ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ประชุมเครือข่ายชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรฯ ณ ศาลาศูนย์การเรี
ประชุมเครือข่ายชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรฯ ณ ศาลาศูนย์การเรี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 504 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง อบอุ่น ลดระดับความรุนแรงใน
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง อบอุ่น ลดระดับความรุนแรงใน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประชุมสัญจรผู้บริหารมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
ประชุมสัญจรผู้บริหารมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2560

กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
โครงการกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้
โครงการกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
โครงการ จัดนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาเด
โครงการ จัดนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาเด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 239 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560

กิจกรรมวันวิชาการและน้ำชาร่วมใจ
กิจกรรมวันวิชาการและน้ำชาร่วมใจ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิด โคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิด โคร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมประชุมอิห
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมประชุมอิห
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทรายและลำน้ำสาขา ม.2 ณ ศาลาอเนกป
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทรายและลำน้ำสาขา ม.2 ณ ศาลาอเนกป
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 179 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมประชุมอิหม่ามสัญจร เขตอำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมประชุมอิหม่ามสัญจร เขตอำ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2560