อัลบั้มภาพ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
* อัลบั้ม *
พิธีเปิดกีฬา เทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 20
พิธีเปิดกีฬา เทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 20
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
"กีฬาสี อสม.สานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
โครงการ
โครงการ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 166 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561

ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
กิจกรรม โครงการ..
กิจกรรม โครงการ.. "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561

พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แ
พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 324 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ประชุม อสม.ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประชุม อสม.ประจำเดือนพฤศจิกายน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบ่อแสน  10/11
ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบ่อแสน 10/11
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC  ฝายคลองบ่อแสน 3/11/2560
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC ฝายคลองบ่อแสน 3/11/2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC  ฝายคลองบ่อแสน
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC ฝายคลองบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560