อัลบั้มภาพ โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
* อัลบั้ม *
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 242 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน่วยงานและกลุ่มองค์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน่วยงานและกลุ่มองค์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560

กิจกรรม พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทย
กิจกรรม พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
โครงการอบรมหลักสูตร การเรียนรู้เพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์จริยธรรม ม
โครงการอบรมหลักสูตร การเรียนรู้เพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์จริยธรรม ม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุข
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุข
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันโรค
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันโรค
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2560
โครงการด้วยรักและผูกพัน
โครงการด้วยรักและผูกพัน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาค ๔ ได้มาตรวจเยี่ยมก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาค ๔ ได้มาตรวจเยี่ยมก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประก
โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ร่วมพบปะพี่น้องพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำ
ร่วมพบปะพี่น้องพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินท
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินท
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ออกเยี่ยม ผสอ. ติดเตียง
ออกเยี่ยม ผสอ. ติดเตียง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมนำผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ให้ก
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมนำผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ให้ก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
กิจกรรมละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบเงินอุดหนุนให้มัสยิดต
กิจกรรมละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบเงินอุดหนุนให้มัสยิดต
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560