อัลบั้มภาพ ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
* อัลบั้ม *
โครงการด้วยรักและผูกพัน
โครงการด้วยรักและผูกพัน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาค ๔ ได้มาตรวจเยี่ยมก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาค ๔ ได้มาตรวจเยี่ยมก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประก
โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ร่วมพบปะพี่น้องพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำ
ร่วมพบปะพี่น้องพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินท
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินท
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560

ออกเยี่ยม ผสอ. ติดเตียง
ออกเยี่ยม ผสอ. ติดเตียง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมนำผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ให้ก
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมนำผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ให้ก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
กิจกรรมละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบเงินอุดหนุนให้มัสยิดต
กิจกรรมละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบเงินอุดหนุนให้มัสยิดต
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560

โครงการ Gen Z ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ
โครงการ Gen Z ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ประชุมเครือข่ายชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรฯ ณ ศาลาศูนย์การเรี
ประชุมเครือข่ายชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรฯ ณ ศาลาศูนย์การเรี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 495 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง อบอุ่น ลดระดับความรุนแรงใน
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง อบอุ่น ลดระดับความรุนแรงใน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประชุมสัญจรผู้บริหารมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
ประชุมสัญจรผู้บริหารมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2560
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

โครงการกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้
โครงการกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
กีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
โครงการ จัดนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาเด
โครงการ จัดนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาเด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 235 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
กิจกรรมวันวิชาการและน้ำชาร่วมใจ
กิจกรรมวันวิชาการและน้ำชาร่วมใจ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560