อัลบั้มภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
* อัลบั้ม *
ร่วมเคารพธงชาติและพบปะนักเรียนหน้าแถวยามเช้าตามนโยบายของนายส
ร่วมเคารพธงชาติและพบปะนักเรียนหน้าแถวยามเช้าตามนโยบายของนายส
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย.61 ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยพนักงาน อบต.ร่วมเคารพธงช
28 พ.ย.61 ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยพนักงาน อบต.ร่วมเคารพธงช
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เคารพธงชาติและพบปะนักเรียนหน้าแถวยามเช้าตามนโยบายของนายสมพร
เคารพธงชาติและพบปะนักเรียนหน้าแถวยามเช้าตามนโยบายของนายสมพร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 ประชุมอนุฯกลั่นกรองแผนงานโครงกา
19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 ประชุมอนุฯกลั่นกรองแผนงานโครงกา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

พิธีเปิดตัวโครงการหมู่บ้าน
พิธีเปิดตัวโครงการหมู่บ้าน "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ภ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ร่วมกิจกรรม Big cleaning day
ร่วมกิจกรรม Big cleaning day
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารท้องถิ่นร่วมเคารพธงชาติและพบนักเร
15 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารท้องถิ่นร่วมเคารพธงชาติและพบนักเร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร, ปลัด, หัวหน
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร, ปลัด, หัวหน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม  หมอชวนวิ่ง
กิจกรรม หมอชวนวิ่ง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
11 พฤศจิกายน 2561
11 พฤศจิกายน 2561 "หมอชวนวิ่ง"บ่อแสน จุดสาธิตและฝึก CPR
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
2-5 พฤศจิกายน 2561 นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2-5 พฤศจิกายน 2561 นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่วนร
ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่วนร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561

Big cleaning Day
Big cleaning Day "❤จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ❤"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพัง
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพัง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน ตำบล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน ตำบล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 163 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับตำบล ประช
16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับตำบล ประช
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561