อัลบั้มภาพ "ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.4 ตำบลบ่อแสน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.4 ตำบลบ่อแสน ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนร่วมกับ รพสต.บ่อแสน อสม น้องๆนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.4 ตำบลบ่อแสน