อัลบั้มภาพ "โครงการสุขภาพกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มเยาวชนตำบลบ่อแสน "ศาลาวุยรุ่น พาน้องแตะบอล ครั้งที่ 1" "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการสุขภาพกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มเยาวชนตำบลบ่อแสน "ศาลาวุยรุ่น พาน้องแตะบอล ครั้งที่ 1" ( ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2561 )



 
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ประธานพิธีเปิดโครงการสุขภาพกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มเยาวชนตำบลบ่อแสน "ศาลาวุยรุ่น พาน้องแตะบอล ครั้งที่ 1" ณ สนามกีฬา อบต.บ่อแสน สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ่อแสน