อัลบั้มภาพ "โครงการ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2561 )
 
19/02/2561 ท่านสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน มอบหมายให้เปิดโครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ" เป้าหมาย ครู/นักเรียนโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ณ โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา..สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อแสน..