อัลบั้มภาพ "นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ) 
นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อแสนเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ