อัลบั้มภาพ "พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิม จังหวัดพังงา "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิม จังหวัดพังงา ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ) 
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิม จังหวัดพังงา ระหว่าง 19-20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน