อัลบั้มภาพ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 )


 
17 ธันวาคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน