อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ( ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ) 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561