อัลบั้มภาพ "ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบ่อแสน 10/11/2560 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบ่อแสน 10/11/2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ) 
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน นายสุภาพ คาวิจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนและนายสุพจน์ โรมินทร์ ผู้อำนวยการกองช่างร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบ่อแสน 10/11/2560