อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 )
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561