อัลบั้มภาพ "ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 )
 
ประชุมประจำเดือนกันยายนของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน