อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 )

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรใการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน จังหวัดกระบี่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปลักหนู จังหวัดสงขลา