อัลบั้มภาพ "ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันโรค"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันโรค ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ) 
นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันโรค ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา(ปอเนาะบ่อแสน) สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน