อัลบั้มภาพ โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
* อัลบั้ม *
โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.4 ตำบลบ่อแสน
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.4 ตำบลบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ การจีบผ้า จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพ การจีบผ้า จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
งาน
งาน"121 ปีใต้ร่มพระบารมี วิถีทับปุด" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่7
การแข่งขันกีฬาบ่อแสนสัมพันธ์ ครั้งที่7
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2561
โครงการสุขภาพกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มเยาวชนตำบลบ่อแสน
โครงการสุขภาพกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มเยาวชนตำบลบ่อแสน "ศาลาวุยรุ่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2561
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
พิธีเปิดกีฬา เทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 20
พิธีเปิดกีฬา เทศบาลตำบลทับปุดเกมส์ ครั้งที่ 20
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
"กีฬาสี อสม.สานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
โครงการ
โครงการ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561

กิจกรรม โครงการ..
กิจกรรม โครงการ.. "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561
พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แ
พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561