อัลบั้มภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
* อัลบั้ม *
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2562
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2562
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2562
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2562
ร่วมเดินทางไปส่ง นางธัญญา ศักดิ์แก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ
ร่วมเดินทางไปส่ง นางธัญญา ศักดิ์แก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2562

ร่วมเดินรณรงค์ และสร้างการเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ เพื่อร่ว
ร่วมเดินรณรงค์ และสร้างการเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ เพื่อร่ว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2562
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2562
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรพังงาเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรพังงาเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2562
กิจกรรมปล่อยแถวเดินรณรงค์ตามมาตรการภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน
กิจกรรมปล่อยแถวเดินรณรงค์ตามมาตรการภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 233 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยของศูนย์กู้ชีพ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยของศูนย์กู้ชีพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2561

พิธีเปิด
พิธีเปิด "ลูกชมพู-ฟ้าเกมส์" กีฬาสีโรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบลและพัฒนาปัญหาเกษตรอุตสาหกร
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบลและพัฒนาปัญหาเกษตรอุตสาหกร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2561
นายก อบต.บ่อแสนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการฝึ
นายก อบต.บ่อแสนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการฝึ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ)
ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล ๑โรงเรียนคุณภาพ)
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2561
กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2561

อบต.บ่อแสนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
อบต.บ่อแสนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2561
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้าน
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2561
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
อบต.บ่อแสนร่วมเคารพธงชาติและพบปะนักเรียนหน้าแถวยามเช้าตามนโย
อบต.บ่อแสนร่วมเคารพธงชาติและพบปะนักเรียนหน้าแถวยามเช้าตามนโย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561