อัลบั้มภาพ โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
* อัลบั้ม *
โครงการ
โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
จ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2561
กิจกรรม โครงการ..
กิจกรรม โครงการ.. "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561

นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
นายสมพร โบบทอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตัรบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
นายอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561
พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แ
พิธีเปิดการจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านศาสนาอิสลามให้แ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 295 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ประชุม อสม.ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประชุม อสม.ประจำเดือนพฤศจิกายน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบ่อแสน  10/11
ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบ่อแสน 10/11
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC  ฝายคลองบ่อแสน 3/11/2560
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC ฝายคลองบ่อแสน 3/11/2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC  ฝายคลองบ่อแสน
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC ฝายคลองบ่อแสน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการประเมินโครงการความปลอดภัยทางถนนเเละการสวมหมวกนิรภั
คณะกรรมการประเมินโครงการความปลอดภัยทางถนนเเละการสวมหมวกนิรภั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กิจกรรม จิตอาสาในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรม
กิจกรรม จิตอาสาในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กิจกรรม สมัชชาพลเมือง จิตอาสา นโยบายประชาชนสู่พังงาแห่งประชา
กิจกรรม สมัชชาพลเมือง จิตอาสา นโยบายประชาชนสู่พังงาแห่งประชา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560