อัลบั้มภาพ 2-5 พฤศจิกายน 2561 นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ร่วมจ่ายเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือนพฤศจิกายน
* อัลบั้ม *
2-5 พฤศจิกายน 2561 นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2-5 พฤศจิกายน 2561 นายสมพร โบบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่วนร
ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่วนร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
Big cleaning Day
Big cleaning Day "❤จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ❤"
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพัง
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพัง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน ตำบล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน ตำบล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับตำบล ประช
16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับตำบล ประช
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ออกเยี่ยมและมอบห้องน้ำผู้พิการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐
ออกเยี่ยมและมอบห้องน้ำผู้พิการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การบริหารจัดการกองทุนหลักประ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การบริหารจัดการกองทุนหลักประ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
งานมหกรรมรวมพลังทำความดีใต้ร่มพระบารมี
งานมหกรรมรวมพลังทำความดีใต้ร่มพระบารมี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 193 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน มอบหมายให้เปิดโครงการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน มอบหมายให้เปิดโครงการ "เหาหา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักสูตรการพ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักสูตรการพ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "สาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน สร้างชุมชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
พิธีเปิด โครงการ
พิธีเปิด โครงการ "รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัย จากโรคเบาหว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัย จากโรคเบาหวาน ความดั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน  สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2561
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพัง
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพัง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 200 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โครงการเยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ก
โครงการเยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561